tienphat

Ghế Sofa Tiến Phát 01

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 14000000 vnđ
Giá khuyến mại : 13000000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 010

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber - Nệm Vải

Giá cơ bản : 12500000 vnđ
Giá khuyến mại : 11500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 011

Size : 3.2m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber - Nệm Vải

Giá cơ bản : 13500000 vnđ
Giá khuyến mại : 12500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 012

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 16500000 vnđ
Giá khuyến mại : 15500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 013

Size : 2.8m x 1.6m - Vải nỉ nhập khẩu Natuzzi

Giá cơ bản : 15500000 vnđ
Giá khuyến mại : 14500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 014

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 14500000 vnđ
Giá khuyến mại : 13500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 015

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 12500000 vnđ
Giá khuyến mại : 11500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 016

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 16500000 vnđ
Giá khuyến mại : 15500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 017

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 12500000 vnđ
Giá khuyến mại : 11500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 018

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 14500000 vnđ
Giá khuyến mại : 13500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 019

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 13500000 vnđ
Giá khuyến mại : 12500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 02

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 18000000 vnđ
Giá khuyến mại : 17000000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 020

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 12500000 vnđ
Giá khuyến mại : 11500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 021

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 16500000 vnđ
Giá khuyến mại : 15500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 022

Size : Three : 1.8m & One : 1m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 14500000 vnđ
Giá khuyến mại : 13500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 023

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 6800000 vnđ
Giá khuyến mại : 5800000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 025

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 16800000 vnđ
Giá khuyến mại : 15800000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 026

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 14800000 vnđ
Giá khuyến mại : 13800000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 028

Size : 2.8m x 1.6m - Vải bố nhập khẩu Natuzzi

Giá cơ bản : 9500000 vnđ
Giá khuyến mại : 8500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 029

Size : 2.4m x 1.6m - Vải bố thường ( LDN )

Giá cơ bản : 6500000 vnđ
Giá khuyến mại : 5500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 03

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 16000000 vnđ
Giá khuyến mại : 15000000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 030

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 18500000 vnđ
Giá khuyến mại : 17500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 031

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 14500000 vnđ
Giá khuyến mại : 13500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 032

Size : 2.6m x 1.6m - Vải bố nhập khẩu Natuzzi

Giá cơ bản : 12500000 vnđ
Giá khuyến mại : 11500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 033

Size : 2.8m x 1.6m - Vải bố nhập khẩu Natuzzi

Giá cơ bản : 9500000 vnđ
Giá khuyến mại : 8500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 034

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 14500000 vnđ
Giá khuyến mại : 13500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 036

Size : 2.8m x 1.6m - Vải nỉ thông thường ( LDN )

Giá cơ bản : 9500000 vnđ
Giá khuyến mại : 8500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 037

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 17500000 vnđ
Giá khuyến mại : 16500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 038

Size : 3.2m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 18500000 vnđ
Giá khuyến mại : 17500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 04

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 15500000 vnđ
Giá khuyến mại : 14500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 040

Size : 3.2m x 1.6m - Vải nhập khẩu Natuzzi

Giá cơ bản : 10500000 vnđ
Giá khuyến mại : 9500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 041

Size : 3.2m x 1.6m - Da nhân tạo Natuzzi

Giá cơ bản : 16500000 vnđ
Giá khuyến mại : 15500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 05

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 16000000 vnđ
Giá khuyến mại : 15000000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 06

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 12000000 vnđ
Giá khuyến mại : 11000000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 07

Size : 2.8m x 1.6m - Da vi sợi Microfiber

Giá cơ bản : 14500000 vnđ
Giá khuyến mại : 13500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg:

Ghế Sofa Tiến Phát 08

Size : 2.8m x 1.6m - Vải bố nhập khẩu Natuzzi

Giá cơ bản : 19500000 vnđ
Giá khuyến mại : 18500000 vnđ
Giảm giá:
Giá / kg: